Contact

   Pentru cei care doresc sa ma contacteze

          thoughtsomatic@gmail.com 


   Raspundem cititorilor în probleme dependente sau nu de noi...